الگو:نر محافظت شده/2018-05-08

A Brouhot car in Paris, 1910.jpg

نگاره‌ای تاریخی ‌از دو مرد و دو کودک در حین اتومبیل‌سواری در سال ۱۹۱۰ میلادی در خیابانی سنگ‌فرش در پاریس.
این اتومبیل، ساخت شرکت بروهات و از نوع دورسیمی بود.
عکاس: Alexandre Louis