باز کردن منو اصلی

Amphiprion ocellaris (Clown anemonefish) PNG by Nick Hobgood.jpg

دلقک ماهی یا کلون فیش، یکی از گونه‌های ماهی از خانوادهٔ شقایق‌ماهیان است.
این ماهی در آکواریم آب‌شور قابل نگهداری است.
عکاس: Nick Hobgood