الگو:نر محافظت شده/2018-06-01

Pedra Azul Milky Way.jpg

نمایی از مرکز کهکشانی راه شیری در آسمانِ پارک ملی پدرا آزول در اسپیریتو سانتو، برزیل.
کهکشانِ راهِ شیری، کهکشانی است که منظومه شمسی در آن قرار دارد. ابن کهکشان در شب‌های تیره در نواحی بدون آلودگی نوری در آسمان قابل مشاهده است.
عکاس: EduardoMSNeves