باز کردن منو اصلی

Flight of Sultan Bahadur During Humayun's Campaign in Gujarat 1535.jpg

یک نقاشی مینیاتور، مربوط به لشگرکشی همایون‌شاه به گُجرات و نبرد با بهادرشاه در سال ۱۵۳۵ میلادی.
اثر توسط زرماس، از هنرمندان دربار گورکانی در سال ۱۵۹۰ میلادی خلق شد.
این اثر اکنون در مالکیت موزه هنر شهرستان لس‌آنجلس قرار دارد.
نقاش: زرماس