باز کردن منو اصلی

Eastern great egret landing at Tennōji Park in Osaka, November 2016 - 066.jpg

یک حواصیل بزرگ شرقی در حال نشستن بر روی دریاچهٔ پارک تنوجی اوساکا.
حواصیل بزرگ شرقی، یک زیرگونه از گونه حواصیل سفید بزرگ است.
عکاس: Laitche