الگو:نر محافظت شده/2018-08-25

Billie Holiday, Downbeat, New York, N.Y., ca. Feb. 1947 (William P. Gottlieb 04251).jpg

نگاره‌ای از بیلی هالیدی، خوانندهٔ صاحب‌سبک جاز در سال ۱۹۴۷ میلادی، حین اجرا در کلوپ موسیقی داون‌بیت در نیویورک‌سیتی.
عکاس: ویلیام پی. گاتلیب