باز کردن منو اصلی

Casa histórica de Boroujerdi, Kashan, Irán, 2016-09-19, DD 32.jpg

نگاره‌ای از بالکن و گچ‌بری دیواری خانه بروجردی‌ها.
خانهٔ بروجردی‌ها از آثار تاریخی شهر کاشان است. این بنا در محلهٔ سلطان میراحمد واقع شده‌است و مربوط به دورهٔ قاجار است.
عکاس: دیگو دِلسو