الگو:نر محافظت شده/2018-09-07

Simone Marinho - Trindade - 2010 05 08 edited.jpg

نگاره‌ای از پرتگاه‌های صخره‌ای جزیرهٔ آتشفشانی ترینیداد در جنوب اقیانوس اطلس.
فاصله این جزیره تا نزدیکترین ساحل سرزمین اصلی برزیل ۱،۱۶۷ کیلومتر است. مساحت این جزیره ۹.۲ کیلومتر مربع است.
عکاس: Laitche