الگو:نر محافظت شده/2018-09-21

India 1862 One Mohur.jpg

نگاره‌ای از یک سکه طلای ۱ اشرفی ضرب‌شده در راج بریتانیا به تاریخ ۱۸۶۲ میلادی. سکه مزین به تصویر ملکه ویکتوریا ملکهٔ پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند و بعدها امپراتریس هند است و در طرف دیگر سکه طرحی شرقی به همراه عبارت «یک موهر - هند ۱۸۶۲» به چشم می‌خورد.
عکاس: موزه ملی تاریخ آمریکا