الگو:نر محافظت شده/2018-12-02

Praha Spanish Synagogue Interior 01.jpg

امشب یهودیان، نخستین شمع عید حَنوکا (عید روشنائی) را بر می‌افروزند و عید روشنائی را به مدت هشت روز جشن می‌گیرند.
نگاره‌ای از صندوق تورات در کنیسه اسپانیایی در شهر پراگ.
صندوق مقدس دربرگیرندهٔ طومارهای تورات است. هر كنيسه دارای چنین صندوق يا پستویی است. معمولا اين صندوق داخل ديوارهای كنیسه و در نزدیكترین مكان رو به اورشلیم نگه‌داری می‌شود.
عکاس: Uoaei1