الگو:نر محافظت شده/2018-12-20

Kamchatka Brown Bear near Dvuhyurtochnoe on 2015-07-23.jpg

نگاره‌ای از یک خرس قهوه‌ای کامچاتکا در کنار رودی در شبه‌جزیره کامچاتکا. خرس قهوه‌ای کامچاتکا زیرگونه‌ای از گونه خرس قهوه‌ای است.
عکاس: Robert F. Tobler