الگو:نر محافظت شده/2018-12-25

Leonardo da Vinci or Boltraffio (attrib) Salvator Mundi circa 1500.jpg

دو شاخهٔ اصلی مسیحیت، امروز را به عنوان روز کریسمس (میلاد عیسی مسیح) جشن می‌گیرند.
سالواتور موندی به معنای «مُنجی جهان»، نام یک نقاشی از لئوناردو دا وینچی است که در آن عیسی مسیح به تصویر کشیده شده‌است. این اثر از جمله آثار انگشت‌شمار برجای مانده و یکی از دو نقاشی متعلق به لئوناردو داوینچی است که هنوز در تملک مالک خصوصی است.
این اثر در حال حاضر گران‌ترین نقاشی فروخته‌شدهٔ جهان به شمار می‌رود.
عنقاش: لئوناردو دا وینچی