الگو:نر محافظت شده/2018-12-28

Adelpha cytherea MHNT.jpg

نگاره‌ای از زیر و روی یک پروانهٔ بالغ آدلفا سیتریا که در گویان فرانسه شکار شده‌است.
عکاس: Archaeodontosaurus