الگو:نر محافظت شده/2019-01-05

Desierto de Siloli, Bolivia, 2016-02-03, DD 09-14 PAN.JPG

سراسرنمایی از صحرای سیلولی واقع در شهرستان پوتوسی در بولیوی. تکه‌سنگ‌های عظیم ماسه‌سنگ در این دشت، حاصل از فرسایش بادی هستند و به صورت طبیعی شکل یافته‌اند.
عکاس: دیگو دِلسو