الگو:نر محافظت شده/2019-01-13

St. Peter and St. Paul's Church Ceiling, Vilnius, Lithuania - Diliff.jpg

نمایی از سقفِ کلیسای سن پیتر و سن پال در ناحیه آنتاکالنیس، لیتوانی.
این کلیسای کاتولیک رومی دارای ترکیبات استادانه‌ای از حدود ۲۰۰۰ قطعه گچ‌بری می‌باشد. این کلیسا یک شاهکار از معماری باروک است.
عکاس: Diliff