باز کردن منو اصلی

Rembrandt-Belsazar.jpg

امروز در اسرائیل «روز پاسداشت زبان عبری» است.
ضیافت بلشاصر، نام یک تابلوی نقاشی باروک از رامبرانت درباره شرح انجیل از آنچه که بلشاصر از نوشتهٔ عبری بر دیوار ضیافتش دید، می‌باشد. به شرح این ماجرا در کتاب دانیال پرداخته شده‌است.
این نگاره اکنون در نگارخانه ملی لندن نگه‌داری می‌شود.
نقاش: رامبرانت