باز کردن منو اصلی

Kingdavidkalakaua dust.jpg

امروز سال‌روز درگذشت دیوید کالاکائوآ، پادشاه هاوایی و رئیس دودمان کالاکائوآ است.
وی طی دوران سلطنت، تن به قبول حکومت مشروطه سلطنتی داد. پس از مرگش در سانفرانسیسکو، از آن‌جایی که وارثی نداشت، خواهرش لیلی‌اوکالانی به سلطنت رسید.
عکاس: James J. Williams