باز کردن منو اصلی

Iran mag film 1970.jpg

امروز سال‌روز درگذشت «پروین خیربخش» با نام هنری فروزان است.
نگاره‌ای از پوستر فیلم ستارهٔ فروزان با هنرمندی فروزان، ثریا بهشتی، احمد قدکچیان، ابراهیم فخار و فرهاد محبت.
این فیلم‌فارسی در سال ۱۳۴۸ ساخته و اکران ‌شد.
عکاس: نامشخص