باز کردن منو اصلی

Hotel 3 Nagas with old red Citroen at blue hour in Luang Prabang.jpg

نگاره‌ای در ساعات آبی از نمای بیرونی یک هتل بوتیک در شهر لوآنگ پرابانگ، لائوس. یک سیتروئن مدل ۱۱ زرشکی رنگ در کنار هتل پارک شده‌است.
عکاس: Basile Morin