باز کردن منو اصلی

Civil Rights March on Washington, D.C. (Dr. Martin Luther King, Jr. and Mathew Ahmann in a crowd.) - NARA - 542015 - Restoration.jpg

امروز در تقویم سازمان ملل متحد، روز عدم تبعیض است.
نگاره‌ای از مارتین لوتر کینگ در روز راهپیمایی به سوی واشینگتن برای کار و آزادی.
وی در این راهپیمایی یک سخنرانی ۱۷ دقیقه‌ای به نام «رؤیایی دارم» داشت که از مهم‌ترین و مشهورترین سخنرانی‌ها در تاریخ آمریکا به‌شمار می‌آید.
عکاس: Rowland Scherman