باز کردن منو اصلی

Maker unknown, India - Krishna and Radha - Google Art Project.jpg

مینیاتوری به حدود سال ۱۷۵۰ میلادی از کریشنا و رادا در لباس‌هایی فاخر و درباری. در افسانه‌های هندو، عشق کریشنا و رادا نمادی از عشق خدایگان به زمینیان است.
این مینیاتور در مکتب راجستانی خلق شده و اکنون در مالکیت موزه هنر فیلادلفیا قرار دارد.
نقاش: نامشخص