باز کردن منو اصلی

Iglesia de La Compañía, Quito, Ecuador, 2015-07-22, DD 149-151 HDR.JPG

نگاره‌ای از نمای داخلی کلیسای انجمن عیسی در شهر کیتو، اکوادور.
کلیسا به سبک معماری باروک اسپانیایی ساخته شده‌است. در دیواره‌های کلیسا از ورقه‌های طلا استفاده شده‌است.
عکاس: دیگو دِلسو