باز کردن منو اصلی

Lion in the garden of Palmyra Archeological Museum, 2010-04-21.jpg

شیر اللات، مجسمهٔ باستانی در معبد اللات شهر پالمیرا در سوریه است. این مجسمه در ژوئن ۲۰۱۵ توسط داعش صدمات جدی دید، اما پس از انتقال به موزه ملی دمشق بازسازی شد.
عکاس: Mappo