باز کردن منو اصلی

Calopteryx virgo male.jpg

سنجاقک‌های کالوپتریکس، سرده‌ای از تیرهٔ سنجاقک‌های پهن‌بال هستند.
نگاره سنجاقکی (نر) را نمایش می‌دهد که گونه‌ای از سنجاقک‌های کالوپتریکس می‌باشد.
عکاس: MichaD