الگو:نر محافظت شده/2019-05-03

Abdurrahman Hilmi - Meşk (calligraphy exercise) - Google Art Project.jpg

نمونهٔ تمرین خطاطی عبدالرحمن حلمی.
او خطاط و کاتب عثمانی بود و از شاگردان رسیم افندی (ایگریکاپی مهمت) به شمار می‌رفت. عبدالرحمن حلمی خطاط و کاتب مسلطی بود و بیشتر عمر خود را به شاگردی و در مدرسهٔ ایاصوفیه استانبول گذراند.
خطاط: عبدالرحمن حلمی