الگو:نر محافظت شده/2020-10-31

Lion (Panthera leo) old male Chobe.jpg

نگاره‌ای از یک شیر نَر در پارک ملی چوبه در کشور آفریقایی بوتسوانا..
عکاس: Charles J Sharp