الگو:نصب استاندارد توینکل

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو به‌صورت خودکار صفحات را در رده:الگوهای مورد استفاده توینکل رده‌بندی می‌کند. با اضافه کردن |بدون رده=بله به الگو می‌توانید از رده‌بندی جلوگیری کنید.

استفادهویرایش

جستارهای وابستهویرایش