الگو:وضعیت مبا/اصلی

درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
بیش از حد
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

{{وضعیت مبا
 | نوع  = جعبه کاربر/اصلی
 | تراز = چپ/راست
}}

این الگو برای رهگیری پشتهٔ درخواست‌های ویکی‌پروژه مقاله‌ها برای ایجاد توسط اعضای این پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو را می‌توان با قرار دادن متن {{وضعیت مبا}} به‌همراه چند پارامتر اختیاری، در صفحه‌ها تراگنجانش کرد:

  • پارامتر تراز برای تعیین محل قرار گرفتن جعبه در صفحه کاربرد دارد و می‌توان آن را روی چپ، راست یا هیچ تنظیم کرد. در صورتی که تراز تعیین نشود، پیش‌فرض آن راست است. («هیچ» به این معنی است که هیچ متنی اطراف آن قرار نمی‌گیرد و «چپ» به این معناست که جعبه در سمت چپ صفحه قرار می‌گیرد و متن در اطراف آن نمای می‌یابد.)
  • پارامتر نوع را می‌توان برای قالب نمایشی الگو روی جعبه کاربر یا اصلی تنظیم کرد (نمونه‌های پایین را ببینید). پیش‌فرض آن، قالب اصلی است.

نسخهٔ اصلیویرایش

سطوح بر پایهٔ سن قدیمی‌ترین پیش‌نویس‌ها تعیین می‌شوند

سن قدیمی‌ترین درخواست(ها) نمونه
۰-۷ روز
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
<۱ هفته
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
۸-۱۴ روز
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
~۱ هفته
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
۱۵-۲۱ روز
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
~۲ هفته
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«۳ هفته»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
~۳ هفته
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«۴ هفته»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
~۴ هفته
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«۵ هفته»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
~۵ هفته
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«۶ هفته»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
~۶ هفته
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«۷ هفته»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
~۷ هفته
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«۸ هفته»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
~۸ هفته
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«۲ ماه»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
۲+ ماه
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«۳ ماه»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
۳+ ماه
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«۴ ماه»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
۴+ ماه
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«۵ ماه»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
۵+ ماه
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی
«خیلی قدیمی»
درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
بیش از حد
۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی

نسخهٔ جعبه کاربریویرایش

این الگو را می‌توان با افزودن نوع=جعبه کاربر به یک جعبهٔ کاربری تبدیل کرد. برای مثال، {{وضعیت مبا|نوع=جعبه کاربر}} الگوی زیر را تولید می‌کند:

بیش از حد در حال حاضر ۲۴۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار در صف بررسی مبا هستند.


الگودادهویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده وضعیت مبا

این الگو برای رهگیری پشتهٔ درخواست‌های ویکی‌پروژه مقاله‌ها برای ایجاد توسط اعضای این پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
ترازتراز align

محل قرار گرفتن الگو در صفحه، یکی از مقدارهای «چپ»، «راست» یا «هیچ» («هیچ» به این معنی است که هیچ متنی اطراف آن قرار نمی‌گیرد و «چپ» به این معناست که جعبه در سمت چپ صفحه قرار می‌گیرد و متن در اطراف آن نمای می‌یابد)

مقدارهای پیشنهادی
راست چپ هیچ right left none
پیش‌فرض
راست
خطاختیاری
نوعنوع type

قالب نمایشی الگو، «جعبه کاربر» یا «اصلی» (برای جزئیات بیشتر، مستندات الگو را ببینید)

مقدارهای پیشنهادی
جعبه کاربر اصلی userbox original
پیش‌فرض
اصلی
خطاختیاری
دموdemo دمو

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری

زیرصفحه‌هاویرایش