رده:درخواست‌های مقاله‌ها برای ایجاد در انتظار بر پایه سن/۳ ماه پیش


درخواست‌های مبا
درخواست تصادفی
بیش از حد
۲۵۲ مقالهٔ ثبت‌شده در انتظار
پاکسازی برای بروزرسانی

این رده توسط ویکی‌پروژه مقاله‌ها برای ایجاد و برای رده‌بندی درخواست‌هایی که درخواست‌های مقاله‌ها برای ایجاد در انتظار بر پایه سن/۳ ماه پیش ثبت شده‌اند، به‌کار می‌رود. به‌دلایل فنی، مقاله‌هایی که اخیراً ویرایش نشده‌اند یا میانگیر آن‌ها خالی نشده‌است، ممکن است به‌جای رده‌ای که به آن تعلق دارند، در رده‌هایی با تاریخ جدیدتر قرار گرفته‌باشند.