الگو:ویرایش الگوی حفاظت‌شده

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

شکل کلی الگو
{{ویرایش الگوحفاظت‌شده}}
جهت درخواست ویرایش صفحه‌های متعدد به کار می‌رود
{{ویرایش الگوحفاظت‌شده|صفحهٔ نخست که باید ویرایش شود|صفحهٔ دوم که باید ویرایش شود|...}}
غیر فعال کردن یک درخواست
{{ویرایش الگوحفاظت‌شده|پاسخ=بله}}
تمامی پارامترها (تمامی پارامترها اختیاری هستند)
{{ویرایش الگوحفاظت‌شده
| صفحهٔ نخست که باید ویرایش شود|صفحهٔ دوم که باید ویرایش شود|صفحهٔ سوم که باید ویرایش شود|...
| پاسخ‌داده‌شده =
| پاسخ      =
| نسخهٔ نمایشی   =
}}

جستارهای وابستهویرایش