الگو:پانویس بحث

منابع
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو نسخه‌ای از {{reflist}} است که برای نمایش دادن منابع در صفحات بحث استفاده می‌شود. این الگو منابع را در داخل یک جعبه لبه‌دار نشان می‌دهد.

نحوه استفاده

اختیاری:

|close=1 به این منظور استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود آن منابع که مربوط به بخش‌های قبل هستند، در لیست منابع فعلی درج نمی‌شوند. این پارامتر همیشه باید استفاده شود، مگر وقتی که هر یک از پارامترهای دیگر درج‌شده باشند.

پارامترها

  • |عنوان= عنوان جعبه را مشخص می‌کند. عنوان پیشفرض «منابع» است

این الگو پارامترهای زیر که مربوط به الگوی {{reflist}} هستند را می‌پذیرد:

  • |اندازه ستون=
  • |منابع=
  • |گروه=


این الگو باید در انتهای بخشی که حاوی منابع مورد نظر در آن گنجانده شده، قرار گیرد. این الگو تمامی منابع قبل از خودش را نمایش می‌دهد.


جستارهای وابسته