الگو:پرچم/توضیحات

از این الگو برای نمایش نمایه‌ای کوچک از پرچم‌ها همراه با نام کشور مربوطه استفاده می‌شود.

رویهویرایش

مثلاً برای نشان دادن پرچم ایران بدین شکل عمل می‌شود:

{{پرچم|ایران}} را نمایش خواهد داد:

و برای افغانستان:

جستارهای وابستهویرایش

  • الگو:پرچمک (برای نشان دادن پرچم خالی، بدون آوردن نام کشور بعد از پرچم)