الگو:یادکرد-فرهنگستان

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای یادکرد منبع و توضیحات کامل واژه‌های مصوب توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) است. واژهٔ مصوب فرهنگستان بیشتر در بالای صفحه‌های ویکی‌پدیا می‌آید که لازم است برای یادکرد منبع آن از این الگو استفاده کنید.

با وارد کردن اطلاعات منبع اطلاعاتی مانند نویسنده و شابک و… خودش اضافه می‌شود.

کاربرد

برخی از پارامترها دگرسان (آلترناتیو) دارد. شکل خلاصه در اینجا ذکر شده‌است.

{{یادکرد-فرهنگستان
<!-- اطلاعات واژه -->
|مصوب= <!-- واژهٔ مصوب -->
|حوزه= <!-- این مورد باید از روی منبع فرهنگستان وارد شود، اگر نمی‌دانید خالی گذارید -->
| بیگانه در فارسی = <!-- واژهٔ بیگانه با حروف فارسی -->
| بیگانه = <!-- واژهٔ بیگانه با حروف زبان اصلی -->
|زبان = <!-- انگلیسی/فرانسوی/... -->
<!-- مترادف -->
|مصوب مترادف =
|بیگانه در فارسی مترادف =
|بیگانهٔ مترادف =
|زبان مترادف =
<!-- اطلاعات منبع -->
|دفتر= <!-- نخست/دوم/... یا نخست تا چهارم -->
|بخش= <!-- فارسی (ا-ر)/فارسی (ز-ی)/لاتین -->
|تاریخ بازچاپ=
|سرواژه= <!-- مدخلی که اطلاعات ذیلش است -->
}}

پارامترها

برای یادکرد منبع و توضیحات کامل واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کار می‌رود

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
مصوبمصوب واژهٔ مصوب

واژه‌ای که در برابر واژهٔ غیرفارسی تصویب شده‌است. مانند 'رایانه' یا 'پیامک'{{سخ}}توجه: گاهی چند واژهٔ فارسی معادل واژهٔ بیگانه است. در این حالت‌ها باید واژه‌ها در کنار هم بیاید با ویرگول جدا شود. (مثلا اگر الف و ب با هم برای a تصویب شده‌بود، باید در این پارامتر «الف، ب» نوشته شود)

رشتهاختیاری
حوزهحوزه

در فرهنگ‌های واژه‌های مصوب فرهنگستان هر واژه در یک حوزه است. گاهی یک واژه در دو حوزه دو مصوب جداگانه دارد. مثلا واژهٔ «banking» در حوزهٔ ''اقتصاد'' معادل «بانکداری» و در حوزهٔ ''حمل و نقل هوایی (به اختصار: ح. هوایی)'' معادل «پهلوگردی» است. برای همین بهتر است برای مشخص بودن کار حوزه را از دفتر فرهنگستان ذکر کنید. در دفترهای فرهنگستان حوزه توی [] آمده‌است، مانند: [ح. هوایی]

رشتهاختیاری
بیگانه در فارسیبیگانه در فارسی واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی

در فارسی این واژهٔ خارجی را چه می‌نویسند؟ مثلا «کنفدراسیون» برای confederation

رشتهاختیاری
بیگانهبیگانه واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی

املای اصلی مانند confederation{{سخ}}توجه: گاهی واژهٔ فارسی معادل چند واژهٔ بیگانه است. در این حالت‌ها باید واژه‌ها در کنار هم بیاید با ویرگول لاتین جدا شود. (مثلا اگر الف برای a و b با هم تصویب شده‌بود، باید در این پارامتر «a, b» نوشته شود)

رشتهاختیاری
زبانزبان زبان واژهٔ غیرفارسی

نام زبان به فارسی، مانند انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، لاتین.

رشتهاختیاری
دفتردفتر

همان جلد که تا فروردین ۱۳۹۳ از نخست تا یازدهم منتشر شده‌است. برای اجرا شدن کدها تنها به صورت «نخست»، «دوم»، … ، «یازدهم» باشد. البته فرهنگستان یک بار جلد نخست تا چهارم را یکی کرد و به صورت «نخست تا چهارم» چاپ کرد که همین گونه ذکر کنید.

رشتهاختیاری
بخشبخش

واژه‌های در دو بخش فارسی و لاتین (و اخیرا بخش سوم حوزه) است. شما واژه را از کدام بخش دیده‌اید؟ فهرست به ترتیب الفبای «فارسی (ا-ر)» یا الفبای «فارسی (ز-ی)» یا الفبای «لاتین» ؟

رشتهاختیاری
تاریخ بازچاپتاریخ بازچاپ

نسخه‌ای که زیر دست شما است اگر تاریخ چاپش را می‌دانید (غیر از چاپ نخست) بنویسید.

رشتهاختیاری
سرواژهسرواژه

مدخلی که در واژه‌نامهٔ فرهنگستان ذیل آن اطلاعات را یافته‌اید.

رشتهاختیاری
مصوب مترادفمصوب مترادف

واژهٔ مصوب مترادف؛ که در دفتر مصوبات فرهنگستان در بخش تعریف بعد از عبارت «متـ .» آمده‌باشد و برای واژهٔ بیگانهٔ دیگری وضع شده‌باشد{{سخ}}توجه: اگر دو واژهٔ مترادف، متناظرِ یکدیگر بود از پارامترهای مترادف استفاده کنید. (مثلا اگر الف برای a و ب برای b تصویب شده‌بود در حالی که همهٔ اینها مترادف هم‌بودند)

رشتهاختیاری
بیگانه در فارسی مترادفبیگانه در فارسی مترادف

واژهٔ بیگانهٔ مترادف را که در دفتر مصوبات فرهنگستان در بخش تعریف بعد از عبارت «متـ .» آمده‌است را در فارسی چه می‌نویسند؟{{سخ}}توجه: اگر دو واژهٔ مترادف، متناظرِ یکدیگر بود از پارامترهای مترادف استفاده کنید. (مثلا اگر الف برای a و ب برای b تصویب شده‌بود در حالی که همهٔ اینها مترادف هم‌بودند)

رشتهاختیاری
بیگانهٔ مترادفبیگانهٔ مترادف

املای اصلی واژهٔ بیگانهٔ مترادف که در دفتر مصوبات فرهنگستان در بخش تعریف بعد از عبارت «متـ .» آمده‌است{{سخ}}توجه: اگر دو واژهٔ مترادف، متناظرِ یکدیگر بود از پارامترهای مترادف استفاده کنید. (مثلا اگر الف برای a و ب برای b تصویب شده‌بود در حالی که همهٔ اینها مترادف هم‌بودند)

رشتهاختیاری
زبان مترادفزبان مترادف

نام زبان واژهٔ مترادف بیگانه به فارسی، مانند انگلیسی، فرانسوی، عربی، ایتالیایی. البته تقریبا همه انلگیسی است و کمی هم فرانسوی. بقیهٔ زبان‌ها نادر است.{{سخ}}توجه: اگر دو واژهٔ مترادف، متناظرِ یکدیگر بود از پارامترهای مترادف استفاده کنید. (مثلا اگر الف برای a و ب برای b تصویب شده‌بود در حالی که همهٔ اینها مترادف هم‌بودند)

رشتهاختیاری

نمونه

اطلاعات کامل

{{یادکرد-فرهنگستان
|واژهٔ مصوب= پلک‌آماس
|حوزه= پزشکی
|واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی = بلفاریت
|واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی = blepharitis
|زبان واژهٔ غیرفارسی = انگلیسی
|دفتر= پنجم
|بخش= لاتین
|تاریخ بازچاپ=
|سرواژه= blepharitis
}}

«پلک‌آماس» [پزشکی] هم‌ارزِ «بلفاریت» (به انگلیسی: blepharitis)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر پنجم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۶-۴ (ذیل سرواژهٔ blepharitis)

{{یادکرد-فرهنگستان
|واژهٔ مصوب= ابرشناسی
|حوزه= جو
|واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی = نفولوژی
|واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی = nephology
|زبان واژهٔ غیرفارسی = انگلیسی
|دفتر= هشتم
|بخش= فارسی (ز-ی)
|تاریخ بازچاپ=
|سرواژه= ابرشناسی
}}

«ابرشناسی» [جو] هم‌ارزِ «نفولوژی» (به انگلیسی: nephology)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر هشتم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۰۸-۸ (ذیل سرواژهٔ ابرشناسی)

{{یادکرد-فرهنگستان
|واژهٔ مصوب= برگ‌خرید، صورت‌حساب
|حوزه= عمومی
|واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی = فاکتور
|واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی = facture
|زبان واژهٔ غیرفارسی = فرانسوی
|دفتر= نخست تا چهارم
|بخش= لاتین
|تاریخ بازچاپ=
|سرواژه= facture
}}

«برگ‌خرید، صورت‌حساب» [عمومی] هم‌ارزِ «فاکتور» (به فرانسوی: facture)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. (۱۳۷۶-۱۳۸۵). فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۷-۱ (ذیل سرواژهٔ facture)

{{یادکرد-فرهنگستان
|واژهٔ مصوب= دورنگار
|حوزه= عمومی
|واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی = فکس
|واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی = fax
|زبان واژهٔ غیرفارسی = انگلیسی
|دفتر= نخست تا چهارم
|بخش= لاتین
|تاریخ بازچاپ=
|سرواژه= fax<sup>1</sup>, facsimile
}}

«دورنگار» [عمومی] هم‌ارزِ «فکس» (به انگلیسی: fax)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. (۱۳۷۶-۱۳۸۵). فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۷-۱ (ذیل سرواژهٔ fax1, facsimile)

اطلاعات کاهیده

{{یادکرد-فرهنگستان
|واژهٔ مصوب= دورنگار
|حوزه= عمومی
|واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی = فکس
|واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی = <!-- خالی -->
|زبان واژهٔ غیرفارسی = انگلیسی
|دفتر= نخست تا چهارم
|بخش= لاتین
|سرواژه= fax<sup>1</sup>, facsimile
}}

«دورنگار» [عمومی] هم‌ارزِ «فکس» (انگلیسی)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. (۱۳۷۶-۱۳۸۵). فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۷-۱ (ذیل سرواژهٔ fax1, facsimile)

{{یادکرد-فرهنگستان
|واژهٔ مصوب= غوغاشوب
|حوزه= سیاسی
|واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی = <!-- خالی -->
|واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی = mob violence
|زبان واژهٔ غیرفارسی = انگلیسی
|دفتر= هفتم
|بخش= فارسی (ز-ی)
|سرواژه= غوغاشوب
}}

«غوغاشوب» [سیاسی] هم‌ارزِ «mob violence» (انگلیسی)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر هفتم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۹۴-۸ (ذیل سرواژهٔ غوغاشوب)

{{یادکرد-فرهنگستان
|واژهٔ مصوب= فراجنگ
|حوزه= نظامی
|واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی = <!-- خالی -->
|واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی = hyper war
|زبان واژهٔ غیرفارسی = انگلیسی
|دفتر= هقتم
|بخش= <!-- خالی -->
|سرواژه= <!-- خالی -->
}}

«فراجنگ» [نظامی] هم‌ارزِ «hyper war» (انگلیسی)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر هقتم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

{{یادکرد-فرهنگستان
|واژهٔ مصوب= <!-- خالی -->
|حوزه= شیمی
|واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی = <!-- خالی -->
|واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی = oxidant, oxidizer, oxidizing agent
|زبان واژهٔ غیرفارسی = <!-- خالی -->
|دفتر= <!-- خالی -->
|بخش= <!-- خالی -->
|سرواژه= oxidant
}}

واژهٔ مصوب فرهنگستان در حوزهٔ شیمی هم‌ارزِ «oxidant, oxidizer, oxidizing agent»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی (ذیل سرواژهٔ oxidant) پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)

{{یادکرد-فرهنگستان
|واژهٔ مصوب= <!-- خالی -->
|حوزه= <!-- خالی -->
|واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی = نویزِ رندم
|واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی = random noise
|زبان واژهٔ غیرفارسی = <!-- خالی -->
|دفتر= ششم
|بخش= <!-- خالی -->
|سرواژه= <!-- خالی -->
}}

واژهٔ مصوب فرهنگستان هم‌ارزِ «نویزِ رندم» (random noise)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر ششم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۸۵-۶.

{{یادکرد-فرهنگستان
|واژهٔ مصوب= <!-- خالی -->
|حوزه= <!-- خالی -->
|واژهٔ غیرفارسی با حروف فارسی = <!-- خالی -->
|واژهٔ غیرفارسی با حروف زبان اصلی = <!-- خالی -->
|زبان واژهٔ غیرفارسی = <!-- خالی -->
|دفتر= <!-- خالی -->
|بخش= <!-- خالی -->
|سرواژه= <!-- خالی -->
}}

واژهٔ مصوب فرهنگستان هم‌ارزِ واژهٔ اصلی؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)

مترادف

اگر دو واژهٔ مترادف، متناظرِ یکدیگر بود از پارامترهای مترادف استفاده کنید. (مثلا اگر الف برای a و ب برای b تصویب شده‌بود در حالی که همهٔ اینها مترادف هم‌بودند)

توجه: گاهی چند واژه معادل چند واژه است. در این حالت‌ها باید واژه‌ها در کنار هم بیاید و با ویرگول یا کاما جدا شود. (مثلا اگر الف و ب با هم برای a تصویب شده‌بود، یا الف برای a و b با هم تصویب شده‌بود، یا الف و ب با هم برای a و b با هم تصویب شده‌بود)

{{یادکرد-فرهنگستان
| مصوب= مونهٔ زیستگاه
|حوزه= مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل
| بیگانه در فارسی = تیپ زیستگاه
| بیگانه = habitat type
|زبان = انگلیسی
|دفتر= ششم
|بخش= فارسی
|تاریخ بازچاپ=
|سرواژه= مونهٔ زیستگاه
|مصوب مترادف= پوشش گیاهی بالقوه
|بیگانهٔ مترادف= potential vegetation
|بیگانه در فارسی مترادف= پوشش گیاهی پتانسیل
|زبان مترادف= انگلیسی
}}

«مونهٔ زیستگاه» [مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل] هم‌ارزِ «تیپ زیستگاه» (به انگلیسی: habitat type) مترادفِ: «پوشش گیاهی بالقوه» هم‌ارزِ «پوشش گیاهی پتانسیل» (به انگلیسی: potential vegetation)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر ششم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۸۵-۶ (ذیل سرواژهٔ مونهٔ زیستگاه)

{{یادکرد-فرهنگستان
| مصوب= لرزشی
|حوزه= زبان‌شناسی
| بیگانه در فارسی =
| بیگانه = trilled, trill
|زبان = انگلیسی
|دفتر= ششم
|بخش= فارسی
|تاریخ بازچاپ=
|سرواژه= لرزشی
|مصوب مترادف= مصوت
|بیگانهٔ مترادف= rolled, roll
|بیگانه در فارسی مترادف=
|زبان مترادف= انگلیسی
}}

«لرزشی» [زبان‌شناسی] هم‌ارزِ «trilled, trill» (انگلیسی) مترادفِ: «مصوت» هم‌ارزِ واژهٔ بیگانه‌ای دیگر (به انگلیسی: rolled, roll)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر ششم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۸۵-۶ (ذیل سرواژهٔ لرزشی)


الگو

این الگو دارای دو بخش کدی است که بخش دوم برپایهٔ الگو:یادکرد کتاب است.