الگو:مبنای ۱۲

(تغییرمسیر از الگو:Duodecimal)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

This template makes it easy to convert decimal numbers into duodecimal.

Usageویرایش

Use: {{Duodecimal|x}} where x is the decimal number to be converted to duodecimal.

Example: {{Duodecimal|2356}} yields 144412.

See alsoویرایش