الگو:مبنای ۸

(تغییرمسیر از الگو:Octal)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

This template makes it easy to convert decimal numbers to octal.

Usageویرایش

Use: {{Octal|x}} where x is the decimal number.

Example: {{Octal|4632}} yields 110308.

Numbers above 134217727 are disregarded.

See alsoویرایش