الگو:جعبه اطلاعات شهربازی

(تغییرمسیر از الگو:Infobox amusement park)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]
{{{name}}}
[[پرونده:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}]]
{{{logo_caption}}}
[[پرونده:{{{image}}}|{{{image_size}}}|جایگزین={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
مکان{{{resort}}}، {{{location}}}، {{{location2}}}، {{{location3}}}
مختصات{{{coordinates}}}
موضوع{{{theme}}}
شعار{{{slogan}}}
مالک{{{owner}}}
گرداننده{{{operator}}}
مدیرکل{{{general_manager}}}
گشایش{{{opening_date}}}
بسته‌شدن{{{closing_date}}}
نام‌های پیشین{{{previous_names}}}
فصل فعالیت{{{season}}}
بازدیدکننده (سالانه){{{visitors}}}
مساحت[ابزار تبدیل: invalid number]{{{area}}}
ابزارهای بازی
مجموع{{{rides}}}
ترن هوایی{{{coasters}}}
آب‌سواری{{{water_rides}}}
دیگر ابزارهای بازی{{{other_rides}}}
برنامه‌های نمایشی{{{shows}}}
وبگاه{{{homepage}}}
وضعیت{{{status}}}
{{{park1}}}
مختصات{{{coordinates1}}}
وضعیت{{{status1}}}
گشایش{{{opened1}}}
بسته‌شدن{{{closed1}}}
جایگزینی{{{replaced1}}}
جایگزین شده با{{{replacement1}}}
{{{park2}}}
مختصات{{{coordinates2}}}
وضعیت{{{status2}}}
گشایش{{{opened2}}}
بسته‌شدن{{{closed2}}}
جایگزینی{{{replaced2}}}
جایگزین شده با{{{replacement2}}}
{{{park3}}}
مختصات{{{coordinates3}}}
وضعیت{{{status3}}}
گشایش{{{opened3}}}
بسته‌شدن{{{closed3}}}
جایگزینی{{{replaced3}}}
جایگزین شده با{{{replacement3}}}
{{{park4}}}
مختصات{{{coordinates4}}}
وضعیت{{{status4}}}
گشایش{{{opened4}}}
بسته‌شدن{{{closed4}}}
جایگزینی{{{replaced4}}}
جایگزین شده با{{{replacement4}}}
{{{park5}}}
مختصات{{{coordinates5}}}
وضعیت{{{status5}}}
گشایش{{{opened5}}}
بسته‌شدن{{{closed5}}}
جایگزینی{{{replaced5}}}
جایگزین شده با{{{replacement5}}}
{{{park6}}}
مختصات{{{coordinates6}}}
وضعیت{{{status6}}}
گشایش{{{opened6}}}
بسته‌شدن{{{closed6}}}
جایگزینی{{{replaced6}}}
جایگزین شده با{{{replacement6}}}
{{{footnotes}}}


استفادهویرایش

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox amusement park
| name      = 
| logo      = 
| logo_size    = 
| alt       = 
| logo_caption  = 
| image      = 
| image_size   = 
| caption     = 
| slogan     = 
| resort     = 
| location    = 
| location2    = 
| location3    = 
| coordinates   = <!-- {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
| theme      = 
| owner      = 
| operator    = 
| general_manager = 
| status     = <!-- planned, under construction, operating, closed -->
| opening_date  = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} or {{Start date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| closing_date  = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| previous_names = 
| season     = 
| visitors    = 
| area      = 
| area_ha     = 
| area_acre    = 
| rides      = 
| coasters    = 
| water_rides   = 
| other_rides   = 
| shows      = 
| homepage    = 
| footnotes    = 
<!--  Park 1  -->
| park1      = 
| coordinates1  = <!-- {{Coord|LAT|LON|type:landmark|display=inline}} -->
| status1     = <!-- planned, under construction, operating, closed -->
| opened1     = 
| closed1     = 
| replaced1    = 
| replacement1  = 
<!--  Park 2  -->
| park2      = 
| coordinates2  = <!-- {{Coord|LAT|LON|type:landmark|display=inline}} -->
| status2     = <!-- planned, under construction, operating, closed -->
| opened2     = 
| closed2     = 
| replaced2    = 
| replacement2  = 
<!--  Park 3  -->
| park3      = 
| coordinates3  = <!-- {{Coord|LAT|LON|type:landmark|display=inline}} -->
| status3     = <!-- planned, under construction, operating, closed -->
| opened3     = 
| closed3     = 
| replaced3    = 
| replacement3  = 
<!--  Park 4  -->
| park4      = 
| coordinates4  = <!-- {{Coord|LAT|LON|type:landmark|display=inline}} -->
| status4     = <!-- planned, under construction, operating, closed -->
| opened4     = 
| closed4     = 
| replaced4    = 
| replacement4  = 
<!--  Park 5  -->
| park5      = 
| coordinates5  = <!-- {{Coord|LAT|LON|type:landmark|display=inline}} -->
| status5     = <!-- planned, under construction, operating, closed -->
| opened5     = 
| closed5     = 
| replaced5    = 
| replacement5  = 
<!--  Park 6  -->
| park6      = 
| coordinates6  = <!-- {{Coord|LAT|LON|type:landmark|display=inline}} -->
| status6     = <!-- planned, under construction, operating, closed -->
| opened6     = 
| closed6     = 
| replaced6    = 
| replacement6  = 
}}

پارامترهاویرایش

All attributes are optional. Examples below mostly taken from Six Flags Great Adventure.

Name Meaning Example
name Proper name of park (required) Six Flags Great Adventure
image Wikilink to image of logo, or a significant view of the park [[File:SixFlagsGreatAdventure logo.png]]
caption Explanatory text for the image Six Flags Great Adventure logo
location City, State/Province, Country

or
Just city, if using location2&3

[[Jackson Township, New Jersey|Jackson]], [[New Jersey|NJ]], [[United States|USA]]

or
[[Jackson Township, New Jersey|Jackson]]

location2 State/Province. Automatically wikilinked. Categorizes article into "Amusement parks in location2". New Jersey
location3 Country [[United States|USA]]
coordinates Use {{coord}} with display=inline,title {{coord|40|08|16.65|N|74|26|26.69|W|region:US-NJ_type:landmark|display=inline,title}}
address Street address 1 Six Flags Boulevard
homepage Wiki external link to the park's website [http://www.example.com/parks/greatadventure/ Six Flags Great Adventure]
owner Owning company or person, if separate; wikilink, if article exists [[Six Flags]]
general_manager General manager or chief park executive Mark Kane
operator ???
opening_date When the park originally opened to the public. Full date if known, or just year. July 4, 1974
closing_date Date of park closure, if no longer operating.
previous_names Names by which the park was previously known Great Adventure
season The schedule the park is normally open, or "Year-round" April through November
visitors The numbers of visitors to the park each year 600,000
area Land area occupied by the park. ۵۰۰ جریب فرنگی (۲٫۰ کیلومتر مربع)
area_ha Land area occupied by the park in hectares. It is autoconverted to acres. 45.6
area_acre Land area occupied by the park in acres. It is autoconverted to hectares. 123
rides Number of rides (required) (note "as of") 56 (as of 2008)
coasters Number of roller coasters 13
water_rides Number of water rides 2
slogan Park advertising slogan Six Flags. You Are Here.
footnotes Appears in small type at bottom of box. (Not for regular footnotes.)

Microformatویرایش

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیر-الگوهاویرایش

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

Please do not remove instances of these sub-templates.

دسته‌بندی‌هاویرایش

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

لطفاً این دسته‌بندی‌ها را جابجا نکنید، تغییر نام ندهید، و زیربخش‌های آن را نهفته نکنید

دقتویرایش

هنگام ارائه مختصات، لطفاً از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

زیرالگوویرایش

{{#ifeq:جعبه اطلاعات شهربازی|sandbox | |