الگو:تاریخ آغاز

2010:10:01, ۱ اکتبر ۲۰۱۰ (۲۰۱۰-10-۰۱T2010:10:01)

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد

این الگو تاریخ اولین انتشار نرم‌افزار را نشان می‌دهد.

نحوه استفاده:

{{تاریخ آغاز|سال|ماه|روز}}

مثال:

{{تاریخ آغاز|۲۰۰۸|۱|۱}} نتیجه می‌دهد:
«۱ ژانویه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-01-۰۱)».

جستارهای وابسته