الگو:Infobox manner of address

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

عناوین
{{{نام}}} به‌عنوان هم‌نشین
[[پرونده:{{{نگاره}}}|{{{اندازه نگاره}}}]] [[پرونده:{{{نگاره۲}}}|{{{اندازه نگاره2}}}]]
{{{زیرنویس}}}
عنوان مرجع{{{مرجع}}}
عنوان گفتاری{{{گفتاری}}}
عنوان مذهبی{{{مذهبی}}}
عنوان پس از مرگ{{{پس از مرگ}}}
عنوان دیگر{{{دیگر}}}
عنوان غیررسمی{{{غیررسمی}}}
سریر{{{سریر}}}

فارسیویرایش

{{جعبه اطلاعات پلی‌میت پلی‌بوی
|جاسازی کردن  = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|پس‌زمینه    = <!-- رنگ پس‌زمینه -->
|رنگ      = <!-- رنگ جلویی -->
|گونه     = <!-- پادشاهانه یا دینی -->
|هم‌نشین    = <!-- به‌عنوان هم‌نشین -->
|نام      = 
|نگاره     = 
|اندازه نگاره = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|نگاره۲    = 
|اندازه نگاره۲ = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس    = 
|مرجع     = <!-- عنوان پس از مرگ -->
|گفتاری    = 
|مذهبی     = 
|پس از مرگ   = <!-- عنوان پس از مرگ -->
|دیگر     = 
|غیررسمی    = 
|سریر     = <!-- سریر اسقف -->
}}

انگلیسیویرایش

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox manner of address
| type    = <!-- default is "Styles of" -->
| name    = 
| consort   = 
| image    = 
| image_size = 
| image_alt  = 
| image2   = 
| image2_size = 
| image2_alt = 
| caption   = 
| reference  = 
| spoken   = 
| religious  = 
| posthumous = 
| alternative = 
| informal  = 
| see     = 
}}

نمونهویرایش

عناوین
علیاحضرت شهبانو
Imperial Arms of the Shahbanou of Iran.svg
عنوان مرجععلیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
عنوان گفتاریشهبانو
شهبانو فرح
شهبانوی ایران
{{infobox hrhstyles
| image=[[پرونده:Imperial Arms of the Shahbanou of Iran.svg|وسط|200px]]
| royal name=علیاحضرت شهبانو
| dipstyle=علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
| offstyle= شهبانو {{سخ}} شهبانو فرح {{سخ}} شهبانوی ایران
| altstyle=|}}