الگو:Taxonomy/Bifidobacterium

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
حوزه: باکتری  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): تراباکتریاها  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
شاخه: Actinobacteria  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رده: Actinobacteria  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
راسته: Bifidobacteriales  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
تیره: Bifidobacteriaceae  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
سرده: Bifidobacterium  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]

ویکی‌پدیا هنوز مقاله‌ای درباره en:Bifidobacterium ندارد. شما می‌توانید با ایجاد آن کمک کنید. صفحه‌ای که اکنون می‌بینید شامل اطلاعاتی درباره آرایه‌شناسی Bifidobacterium است. نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Bifidobacteriaceae [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: genus (به صورت سرده نمایش می‌یابد)
پیوند: Bifidobacterium
منقرض: no
همیشه نمایش داده‌شود: yes (major rank)
منابع زیست‌شناسی: "Bifidobacterium bifidum" (HTML). NCBI taxonomy (به انگلیسی). Bethesda, MD: National Center for Biotechnology Information. Retrieved 1 March 2018. Lineage( full ) cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinobacteria; Bifidobacteriales; Bifidobacteriaceae; Bifidobacterium
منابع زیست‌شناسی والد: "Bifidobacterium bifidum" (HTML). NCBI taxonomy (به انگلیسی). Bethesda, MD: National Center for Biotechnology Information. Retrieved 1 March 2018. Lineage( full ) cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinobacteria; Bifidobacteriales; Bifidobacteriaceae; Bifidobacterium