باز کردن منو اصلی

تراباکتریاها (انگلیسی: Terrabacteria) یک آرایه از باکتری‌ها هستند. این گروه در برخی طبقه‌بندی‌ها مهمترین آرایه باکتری‌ها می‌باشد و بیش از دوسوم پروکاریوتها در این گروه قرار دارند از جمله اغلب باکتری‌های گرم منفی. این گروه در برخی طبقه‌بندی‌ها معادل باستانیان است.

یکی از رده بندی‌هاویرایش

منابعویرایش

  1. Battistuzzi, F. U., A. Feijão, and S. B. Hedges. 2004. A genomic timescale of prokaryote evolution: insights into the origin of methanogenesis, phototrophy, and the colonization of land. BMC Evol. Biol. 4:44. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=533871.
  2. Battistuzzi FU, Hedges SB (February 2009). "A major clade of prokaryotes with ancient adaptations to life on land". Mol. Biol. Evol. 26 (2): 335–43. doi:10.1093/molbev/msn247. PMID 18988685. http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/content/full/26/2/335.