الگو:Taxonomy/Saccharum

Ancestral taxa
حوزه: [[یوکاریوت|یوکاریوت]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرمانرو: [[گیاه|گیاهان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[گیاهان گلدار|بازدانگان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[تک‌لپه‌ای‌ها|تک‌لپه‌ای‌ها]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[تک‌لپه‌ای‌های برگ‌بیدی|تک‌لپه‌ای‌های برگ‌بیدی]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
راسته: [[گندم‌سانان|گندم‌سانان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Graminid clade  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
تیره: [[گندمیان|گندمیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: PACMAD clade  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرخانواده: Panicoideae  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاتبار: Andropogonodae  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
تبار: Andropogoneae  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرتبار: Saccharinae  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
سرده: [[نیشکر (سرده)|[[نیشکر (سرده)]]]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]

نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Saccharinae [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: genus (به صورت سرده نمایش می‌یابد)
پیوند: نیشکر (سرده)
منقرض: no
همیشه نمایش داده‌شود: yes (major rank)
منابع زیست‌شناسی:
منابع زیست‌شناسی والد: