الگو:UEFA Euro 2008 qualifying Group B

تیم بازی امتیاز
 ایتالیا ۱۲ ۲۹
 فرانسه ۱۲ ۲۶
 اسکاتلند ۱۲ ۲۴
 اوکراین ۱۲ ۱۷
 لیتوانی ۱۲ ۱۶
 گرجستان ۱۲ ۱۰
 جزایر فارو ۱۲ ۰