gd-5 Tha an neach seo 'na chleachdaiche proifeiseanta na Gàidhlig.