الگو:User sl-0

sl-0 Uporabnik ne razume slovenskega jezika ali pa ima pri sporazumevanju v slovenščini hude težave.
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usageویرایش

See alsoویرایش