الیاف عصبی آوران

الیاف عصبی آوَران در دستگاه عصبی بدن به آن دسته از یاخته‌ها که پیامهای عصبی حاوی اطلاعات را به سوی مغز هدایت می‌کنند سلولهای آوران می‌گویند. برعکس به یاخته‌هایی که پیامها را از مغز به بقیه نقاط میرسانند سلولهای وابَران گفته می‌شود.

فیبر عصبی آوران
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینneurofibrae afferentes
TA98A14.2.00.017
THH2.00.06.1.00015
FMA76570

برای نمونه هنگامی که یک محرک دردناک به بدن شما می‌خورد تنها پس از اینکه یاخته‌های آوران اطلاعات مربوط به آن درد را به مغز شما حمل کنند شما حس درد را در مغز خود متوجه می‌شوید.

منابع

ویرایش

ویکی‌پدیا انگلیسی Afferent nerve fiber بازبینی ۱۲ ژانویه ۲۰۱۲