باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان اولی قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۶۲ خانوار) ۳۱۱ نفر است.

پانویسویرایش