ال (یکا)

یکای اندازه گیری درازا

ال (به انگلیسی: Ell) یک یکای اندازه‌گیری درازا است که شبیه به ارش می‌باشد. مقدار این یکا که اندازه نوک انگشت میانی یک مرد بالغ تا آرنج اوست، برابر ۱۸ اینچ است.

ال در گذشته همان ارش بوده است که بعدها با ال دوگانه جایگزین می‌گردد

در سرزمین‌های انگلیسی‌زبان ، ال فرانسوی برابر ۶/۴ ، ال انگلیسی برابر ۵/۴ و ال فلمیسی برابر ۳/۴ یارد هستند. در گذشته از ال در خیاطی و بزازی اروپای غربی استفاده می‌شده است.

منابعویرایش