امامزاده اسماعیل (لواسان)

امامزاده اسماعیل یکی از ۳۴ امامزادهٔ واقع در لواسانات است که در روستای برگ جهان دهستان لواسان کوچک قرار دارد.

امامزاده
اسماعیل (ع)
Emamzadeh.jpg
نمای بیرونی امامزاده اسماعیل لواسان
نقشامامزاده
ناماسماعیل (ع)
مدفنتهران-لواسانات-روستای برگ جهان

هم اکنون یکی از خیرین که از اهالی همان روستاست در حال ساخت گنبد داخلی و آینه کاری این مکان می‌باشد

منابعویرایش