امامقلی میرزای موصلو

امامقلی میرزای موصلو از امیران طایفه ایل قشقایی و از نزدیکان شاه محمد خدابنده بود. وی در تاریخ ۱ جمادی الاول ۹۸۷ قمری برابر با ۲۶ ژوئن ۱۵۷۹ به همراه صدرالدین‌خان صفوی و چند تن از اقوام نزدیک شاه محمد خدابنده (همسر مهدعلیا)، وارد حرمخانه شاهی شدند و مهدعلیا را در هنگامی که در آغوش شاه پناه برده بود خفه کردند. آنها مادر مهدعلیا را نیز در این توطئه به قتل رساندند.

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱)، «جلد اول»، زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۷۷، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷