اِمرامِشا اسمنخ‌کارع فرعونی در دودمان سیزدهم مصر باستان در دوره موسوم به دوره دوم میانی بوده است. نام او در فهرست پادشاهان تورین و نیز دو تندیس آمده است. طول دوران فرمانروایی او نامشخص است ولی به احتمال زیاد از چند سال فراتر نمی‌رود.

معنای نام او در زبان مصری «ناظر سربازان» است و گمان برده می‌شود که او پیش از پادشاه شدن فرمانده نظامی بوده باشد و با کودتایی که بر ضد شاه پیش از خود - خنجر - داشته به قدرت رسیده، ولی چنین چیزی هنوز به اثبات نرسیده.

منابعویرایش

  • K.S.B. Ryholt (۱۹۹۷)، The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period، Copenhagen: Museum Tusculanum Press